«Зелений бізнес: життя заради майбутнього» IV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 18.04.2016

12-13 квітня 2016 р. на економічному факультеті пройшла IV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього», присвячена актуальним питанням розвитку зеленого бізнесу як рушійної сили «зеленої» модернізації економіки України на локальному, регіональному і міжнародному рівнях. У конференції брали участь 110 учасників – визнані учені та молоді дослідники з провідних вищих навчальних закладів, а також представники бізнесу, державних органів влади і громадських організацій України і зарубіжних країн.
Відкриваючи конференцію, декан економічного факультету доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АН України Базилевич В.Д. підкреслив важливу роль економіко-екологічної освіти в «зеленій» модернізації бізнесу і економіки України, ознайомив учасників з основними напрямами політики факультету в сфері екологізації навчання, про відкриття в 2016 р. нової бакалаврської програми «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика».
Завідувач українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва доктор економічних наук, професор Купалова Г.І. поінформувала учасників конференції про проекти в галузі охорони навколишнього середовища, реалізованих кафедрою на економічному факультеті, які мають пізнавальний, освітній, просвітницький і пропагандистський характер.
Важливість проведення конференції, присвяченій проблемам «зеленого» бізнесу, відзначив у вітальному слові менеджер проекту GIZ «Програма підтримки екологічної модернізації економіки України» Німецького співтовариства міжнародного співробітництва Дітер Фрік. Він зазначив, що в існуючих умовах базисом подальшого розвитку економіки України повинні стати інноваційні, екологічно чисті, енергоефективні технології, альтернативна енергетика, а також бізнес, спрямований на задоволення попиту на екологічні безпечні й органічні товари.
Під час групового обговорення були розглянуті питання реалізації та вдосконалення механізмів екологічного підприємництва в умовах інтеграції національної економіки в європейський ринковий простір. Учасники конференції обговорили економічні, нормативні, організаційні, адміністративні та інформаційні інструменти стимулювання “зеленого” розвитку провідних галузей української економіки: енергетика, лісове господарство, харчова промисловість, будівництво і т.д. Вільфрід Нойман (інтегрований експерт GIZ), запрошений професор українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва розповів про можливості вдосконалення інструментів вимірювання економічної ефективності і зростання на шляху трансформації в бік зеленої економіки.
На секційних засіданнях аспіранти, магістри і студенти проаналізували проблеми та обговорили питання практичного застосування інструментів екологічного управління — екологічного обліку, моніторингу, аналізу та аудиту. Цікавими для практичного впровадження стали пропозиції молодих вчених в області залучення інвестицій для реалізації екологічних старт-апів. Вони аналізували досвід функціонування зеленого бізнесу в зарубіжних країнах і моделювали шляхи його застосування на вітчизняних підприємствах. Отримані теоретичні та практичні знання студенти і магістри зможуть використовувати в подальшій науковій і професійній діяльності, а також в організації студентських круглих столів.
Всі учасники відзначили, що проведення міжнародної науково-практичної конференції «Зелений бізнес: життя заради майбутнього» є важливим етапом реалізації «Програми підтримки екологічної модернізації української економіки» і сприяє поширенню передового міжнародного та вітчизняного досвіду щодо формування та реалізації політики сталого розвитку, збереження навколишнього природного середовища, функціонування «зеленого», соціально відповідального бізнесу, розвитку економіко-екологічної освіти, екологічної культури і свідомості молоді.


Календар подій

Анонс подій

Всі події